Vé đoàn Quy Nhơn

.

Thông tin vé đoàn Nam Thanh

HO CHI MINH CITY-PHU QUOC-HO CHI MINH CITY
Hãng bay Hành trình

Mã chuyến bay

Ngày bay

Giờ bay

Số lượng khách Giá vé

Vietjet Air

SGN-PQC-SGN

Khứ hồi

VJ339

VJ326

11/12/2020

13/12/2020

06:05

16:25

18 1,850,000

 

HO CHI MINH CITY-PHU QUOC-HO CHI MINH CITY
Hãng bay Hành trình

Mã chuyến bay

Ngày bay

Giờ bay

Số lượng khách Giá vé

Vietjet Air

SGN-PQC-SGN

Khứ hồi

VJ339

VJ326

11/12/2020

13/12/2020

06:05

16:25

18 1,850,000

 

HO CHI MINH CITY-PHU QUOC-HO CHI MINH CITY
Hãng bay Hành trình

Mã chuyến bay

Ngày bay

Giờ bay

Số lượng khách Giá vé

Vietjet Air

SGN-PQC-SGN

Khứ hồi

VJ339

VJ326

11/12/2020

13/12/2020

06:05

16:25

18 1,850,000